Shkoi në pyll dhe gjeti një vend të bukur mbuluar me fruta. Por kur aty u kthyen pronarët, ai u trondit sepse nuk e priste!

You may also like...