Punëtorët kapin një qese të zezë mbeturinash dhe e hedhin atë në kamionin e plehrave, por ata dëgjojnë një tingull të çuditërisht …

You may also like...