Nëse veproni kështu kurrë nuk do t’ju vijë era djersë!

You may also like...