Boll e hodhët lëngun e mbetur të turshive. Nuk i kishit imagjinuar këto mënyra për ta përdorur atë në shtëpi

You may also like...