Nëse jeni mbi 35 vjeç, mos e përdorni kurrësesi këtë medikament. Shkakton goditje në zemër

You may also like...